Food & Inspiration

Beste genodigden,

U heeft recent een uitnodiging ontvangen voor de Regiotoer Regio Foodvalley op vrijdag 12 oktober aanstaande.
Na overleg met het regiokantoor moeten we helaas deze Regiotoer vanwege een te beperkt aantal aanmeldingen annuleren.

Temeer omdat de maand oktober een erg drukke maand is voor college- en raadsleden als ook voor de ondernemers in Ede hebben wij er begrip voor dat niet iedereen in de gelegenheid is deze Regiotoer bij te wonen.

Bij deze kunt u deze uitnodiging uit uw agenda te verwijderen.

Wij zullen in de nabije toekomst in overleg met het regiokantoor en de griffiers kritisch kijken naar de timing van een Regiotoer en zo nodig proberen drukke maanden te vermijden. Op basis hiervan komen wij met een nieuw voorstel.

Met dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

René Verhulst

Burgemeester Ede


Organisatie

De regiotoer wordt georganiseerd door gemeente Ede in samenwerking met Regio Foodvalley.